Αρθρογράφος

4 Items

ΟΙ ΛΟΙΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΩΔΙΝΕΣ

by εαεπ Νάξος

Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα.14Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού.15Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι […]

Ο Λόγος έγεινε σαρξ

by εαεπ Νάξος

Ο Λόγος έγινε σαρξ Ο απόστολος Ιωάννης ξεκινάει το ευαγγέλιο του απ’ το σημείο που μπορεί να κατανοεί ο ανθρώπινος νους, και μας περιγράφει: 1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. 2 Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. 3 Πάντα δι’ αυτού έγειναν, […]

Έτος 2016 – Καλή χρονιά

by εαεπ Νάξος

Εκκλ. 9:11 Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον, ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλ΄  ουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλ΄ ουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλ΄ ουδέ η χάρις εις τους αξίους· διότι καιρός και περίστασις συναντά εις πάντας αυτούς. 12 Διότι ουδέ ο άνθρωπος […]

Καλωσόρισμα

by εαεπ Νάξος

Σε καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Νάξου. Μέσα στον απέραντο κόσμο του ίντερνετ, ευελπιστούμε να συμβάλλουμε ως Αποστολική Εκκλησία με το υλικό που θα προβάλουμε, στη διάδοση του Ευαγγελίου και στη γνωριμία των ανθρώπων με τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα μας. Με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την αγάπη […]