Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της εαεπ Νάξου. Ως Αποστολική Εκκλησία εργαζόμαστε ώστε οι επισκέπτες μας να οδηγηθούν σε μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

ΟΙ ΛΟΙΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΩΔΙΝΕΣ

Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα.14Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού.15Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι […]

Πρόσφατα Κηρύγματα