Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της εαεπ Νάξου. Ως Αποστολική Εκκλησία εργαζόμαστε ώστε οι επισκέπτες μας να οδηγηθούν σε μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Έτος 2016 – Καλή χρονιά

Εκκλ. 9:11 Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον, ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλ΄  ουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλ΄ ουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλ΄ ουδέ η χάρις εις τους αξίους· διότι καιρός και περίστασις συναντά εις πάντας αυτούς. 12 Διότι ουδέ ο άνθρωπος […]

Πρόσφατα Κηρύγματα